Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez. Hazánk jelenleg 23 nemzetközi jelentőségű vizes élőhellyel szerepel a ramsari listán

Balaton
Baradla barlangrendszer
Béda-Karapancsa
Biharugra
Bodrogzug
Csongrád-bokrosi Sós-tó
Felső-Tisza
Fertő-tó
Gemenc
Hortobágy
Ipoly-völgy
Kardoskút
Kis-Balaton
Kiskunság
Kolon-tó Izsáknál
Mártély
Ócsa
Pacsmag
Pusztaszer
Rétszilas
Szaporca tó
Tata Öreg-tó
Velence-Dinnyés

 

Bodrogzug:

1989 márciusától Ramsari terület a Tisza árterének, ezen szakasza. A területen ősi állapotok uralkodnak, a mintegy 3781 hektár területen nedves rétek, mocsarak, puhafás ligeterdők, nyíltvizes és vízinövénnyel benőtt területek váltják egymást.

Madárvilága igen fontos, hiszen a haris (Crex crex) hazai állományának jelentős része itt fészkel.
Jelentős gémtelepeiről, vízimadarairól is, vándorlási időszakban mintegy 20 000 madár fordul meg itt.
Megtalálhatjuk a fekete gólya (Ciconia nigra) állományának 1 % - át a területen.
Jelentős a vizes élőhelyhez kötött, védett növények jelenléte is, mint a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), a szibériai nőszirom (Iris sibirica), vagy a tündérfátyol (Nymphoides peltata).

Vízimadarak esetében figyelemre méltó a nyári lúd (Anser anser), a kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) és egyéb vöcsökfajok, a nagy kócsag (Egretta alba) jelenléte. Számos, fokozottan védett ragadozómadár táplálkozó helye a Bodrogzug vizes térsége, úgy mint a réti fülesbagolyé (Asio flammeus), a hamvas rétihéjáé (Circus pygargus), a barna kányáé (Milvus migrans), vagy a védett kabasólyomé (Falco subbuteo).
Vándorlási időszakban előforduló védett és fokozottan védett madarak a pajzsoscankó (Philomachus pugnax), a daru (Grus grus), a fehér és a feketególya (Ciconia ciconia, Ciconia nigra).
Nevezetes fokozottan védett, fészkelő ragadozó madarairól is, mint például a kék vércse (Falco vespertinus) vagy az uhu (Bubo bubo).

Veszélyeztető tényező: a területen számolni kell a privatizáció hatásaival, valamint a kontrollálatlan mezőgazdaságból származó pusztítással.
Védettség: fontos tájvédelmi körzet, a Bükki Nemzeti Park igazgatásával.

   
 
Nimfea Természetvédelmi Egyesület 2004
Főoldal Egyezmény Területek Fotók Linkek Kapcsolat Linkek Fotok Egyezmeny Fooldal Kapcsolat