Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez. Hazánk jelenleg 23 nemzetközi jelentőségű vizes élőhellyel szerepel a ramsari listán

Balaton
Baradla barlangrendszer
Béda-Karapancsa
Biharugra
Bodrogzug
Csongrád-bokrosi Sós-tó
Felső-Tisza
Fertő-tó
Gemenc
Hortobágy
Ipoly-völgy
Kardoskút
Kis-Balaton
Kiskunság
Kolon-tó Izsáknál
Mártély
Ócsa
Pacsmag
Pusztaszer
Rétszilas
Szaporca tó
Tata Öreg-tó
Velence-Dinnyés

 

Kis - Balaton:

14 745 hektáros területe 1979 április havától Ramsari terület.

   A Kis - Balaton mesterségesen kialakított medre két részre osztható. Egyrészt az elhagyott szántókon létrehozott nyílt vízfelületű tóra, másrészt a környező mocsaras, nádas, vízzel borított területekre. Mindkét területre, főként vonulási időszakban vízimadarak tízezrei érkeznek meg, táplálkozni, pihenni. A vonuló madarak közül meg kell említeni a vetési ludat (Anser fabalis), amely sajnos nem élvez védettséget hazánkban, mégis figyelemreméltó, hiszen Európai populációjának 1 % - a itt telel. A migrációs fajok főként a récefélékből (Anatidae) és a gémfélékből (Ardeidae) tevődik össze.
   A vizes területeken, növényvilágát tekintve állományalkotóként jelenik meg a nádas (Phragmitetum), és vizililiomos (Nymphaetum albo-lutae) társulás. Jelentős növényfajai: sárga nőszirom (Iris pseudacorus), a fehér tündérrózsa (Nymphaea alba), vízitök (Nuphar luteum).
   A térség számos madárfajnak ad otthont, így a nagy kócsag (Edretta alba) és a nyári lúd (Anser anser) egyaránt megtalálható. Az üstökösgém (Ardeola ralloides), a kis kócsag (Egretta garzetta), a kanalas gém (Platalea leucorodia), a fekete gólya (Ciconia nigra) fészkelő állományai jelentős természetvédelmi értéket képviselnek a Kis - Balaton mocsaras, vizes területén.
   Természetesen nem hiányozhat a térségből a tőkésréce (Anas platyrhynchos), a védett cigányréce (Aythya nyroca), a fokozottan védett fattyúszerkő (Chlidonias hybridus), gémfélék közül a törpe gém (Ixobrychus minutus) vagy a bölömbika (Botaurus stellaris) sem.
   A térség az intenzív feliszaposodás miatt egyre nagyobb veszélynek van kitéve. Az ellenlépésként tett kotrás, csatornázás, azonban szintén negatív behatásnak bizonyult. Az orvhalászat miatti emberi zavarás is jelentős.
   Jelentős a területen történő nád és gyékény, valamint sás folyamatos pusztulása is, melyek fészkelő és búvó-, valamint táplálkozó helyeket jelentettek a vízimadarak számára.
Védettség: Tájvédelmi körzet, a Balaton - felvidéki Nemzeti Park része.

   
 
Nimfea Természetvédelmi Egyesület 2004
Főoldal Egyezmény Területek Fotók Linkek Kapcsolat Linkek Fotok Egyezmeny Fooldal Kapcsolat