Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez. Hazánk jelenleg 23 nemzetközi jelentőségű vizes élőhellyel szerepel a ramsari listán

Balaton
Baradla barlangrendszer
Béda-Karapancsa
Biharugra
Bodrogzug
Csongrád-bokrosi Sós-tó
Felső-Tisza
Fertő-tó
Gemenc
Hortobágy
Ipoly-völgy
Kardoskút
Kis-Balaton
Kiskunság
Kolon-tó Izsáknál
Mártély
Ócsa
Pacsmag
Pusztaszer
Rétszilas
Szaporca tó
Tata Öreg-tó
Velence-DinnyésBaradla - barlangrendszer és a hozzá kapcsolódó vizes élőhelyek:

2001 augusztus 14 - én került fel a listára a 2075 hektáros terület, mely Borsod - Abaúj - Zemplén Megyében található. A terület MAB területként is nyilvántartott.

   A barlangrendszer magyarországi szakasza 21 km hosszú, a barlang egy része (kb. 5km) átnyúlik a Szlovák oldalra. A terület nagy kiterjedésű föld alatti vizes élőhely, karszt platóval. A föld alatt található patakok, kis tavak, mészkő képződmények, a felszínen a feltörő források, kis patakok, enyhe völgyek, nedves és száraz rétek, a mészkedvelő füves területek, a sűrű bozótosok és a lombhullató erdők, a sziklagyepek, valamint a víznyelők adnak helyet az egyes területekre jellemző jellegzetes, állat - és növényközösségeknek.

A térségben több mint 500 flóra és fauna faj került elő, közülük néhány ritkaság:
Veszélyeztetett növényfajok közül a budai imola (Centaurea sadleriana) is előfordul itt.
A felszínen a következő, IUCN Vörös Könyvben szereplő fajok fordulnak elő: lapos kékfutrinka (Carabus intricatus) (Coleoptera), Sadleriana pannonica (Gastropoda), tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi) (Cyclostomata), Maculinea teleius (Lepidoptera).
A kétéltűek közül a tarajos gőte (Triturus cristatus),a vöröshasú unka (Bombina bombina), és a leveli béka (Hyla arborea).
Madarak közül a ritka parlagi sas (Aquila heliaca).
Az denevérek közül több, faj is jelen van a területen, mint például a kereknyelvű patkósdenevér (Rhinolophus euryale), a nagy patkósdenevér (Rhinolophus. ferrumequinum), a kis patkósdenevér (Rhinolophus. hipposideros),a nagyfülű denevér (Myotis bechsteini), a csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), a tavi denevér (Myotis dasycneme),a hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersi), a szőröskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri).
De találkozhatunk mókussal (Sciurus vulgaris), a nagy pelével (Glis glis) és a mogyorós pelével (Muscardinus avellanarius) is.
Endemikus, barlangi élőlények közül megtalálható itt a magyar vakfutrinka (Duvalius hungaricus) (Coleoptera), az Allolobophora mozsaryorum (Annelida), a Mesoniscus graniger (Isopoda) és a Niphargus aggtelekiensis (Amphipoda), valamint itt azonosították az Eukoenenia austriaca (Palpigradi) bennszülött alfaját az Eukoenenia austriaca vagvoelgyii - t.
Védettség: MAB terület, az Aggteleki Nemzeti Park része

   
 
Nimfea Természetvédelmi Egyesület 2004
Főoldal Egyezmény Területek Fotók Linkek Kapcsolat Linkek Fotok Egyezmeny Fooldal Kapcsolat