Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez. Hazánk jelenleg 23 nemzetközi jelentőségű vizes élőhellyel szerepel a ramsari listán

Balaton
Baradla barlangrendszer
Béda-Karapancsa
Biharugra
Bodrogzug
Csongrád-bokrosi Sós-tó
Felső-Tisza
Fertő-tó
Gemenc
Hortobágy
Ipoly-völgy
Kardoskút
Kis-Balaton
Kiskunság
Kolon-tó Izsáknál
Mártély
Ócsa
Pacsmag
Pusztaszer
Rétszilas
Szaporca tó
Tata Öreg-tó
Velence-Dinnyés

 

Ócsa:

Az ócsai területet 1989 - ben vették fel a Nemzetközi vizes élőhelyek listájára. A terület mindössze 1078 hektár.

   A térséget éger - és tölgy - kőris - szil erdők, láprétek, vízi életközösségek, mint a nádasok, zsombékosok, teszik változatossá. Az ócsai Ramsari területen található egy nyílt vízfelülettel borított tőzegláp is. A terület igen gazdag bennszülött, a térségre jellemző fajokkal, többek között, endemikus lepkefajokkal (Lepidoptera). Természetesen a vizes területek- rétek, nyílt vízfelületek és lápok, gazdag madárvilágot vonzanak a területre.

Növényvilágát tekintve védett fajai: a szibériai nőszirom (Iris sibirica), a gyapjúsás fajok (Eriophorum ssp.), és a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe).

Madárfaunája többek között nagy kócsagból (Egretta alba), nagy pólingból (Numenius arquata), törpegémből (Ixobrychus minutus), cigányrécéből (Aythya nyroca), harisból (Crex crex) áll. Gólyaalkatúak közül a fehér (Ciconia ciconia) és a fekete gólya (Ciconia nigra), is fészkel itt. Ragadozómadarak közül fészkelő egyedeket találunk számos védett és fokozottan védett fajból, úgy, mint a hamvas rétihélya (Circus pygargus), a réti fülesbagoly (Asio flammeus), vagy a barna rétihéja (Circus aeruginosus).

Fellelhető néhány vidra (Lutra lutra) is.

A terület legnagyobb veszélyeztető tényezője az eutrofizáció, valamint a kiszáradás.
Védettség: tájvédelmi körzet.

   
 
Nimfea Természetvédelmi Egyesület 2004
Főoldal Egyezmény Területek Fotók Linkek Kapcsolat Linkek Fotok Egyezmeny Fooldal Kapcsolat